Bireysel Profesyonel Destek, Eğitim, Seans, Staj, Süper vizyon, Kurumsal Eğitim, Seminer, Canlı Yayın, Tv Program vb

This course includes:

  • 31 mins on-demand video
  • 2 articles
  • 3 downloadable resources
  • Full lifetime access
  • Access on mobile and TV
  • Certificate of completion

Description

Uluslararası örgütlerin, devlet politikalarının ötesinde toplumun her bireyi kendine düşeni yapmalı en azından kendi sorumluluğunu taşıyarak şiddet kavramını sorgulamalı ve yapıcı, insani tavırlar sergilemelidir.

Erkeklere yönelik eğitimin önceliği ve sürdürülmesi önemlidir. Sağlıklı iletişim kültürü oluşturulması erkeklerin şiddeti bir iletişim biçimi olarak kullanmaktan vaz geçmesi gereklidir.

Kadınların eğitim ve iş hayatında desteklenmesi, bilinçli ve güçlü olması ekonomik şiddetten korunmaları açısından önemlidir.

Aile içi ilişkilerde sevgi saygı gibi değerlerin önemsenmesi ve bu değerlerin takdir edilerek özendirilmesi anlamlıdır.

İnsanların kendi hiddetini kontrol etme sorumluluğu bilinmelidir.
Öfke, stres ve zorluklarla başa çıkma sorumluluğu vardır ve geliştirilmelidir.

Kötü günlerin de geçeceği, problem çözme tekniklerinin öğrenilebildiği, geliştirilebildiği hatırlanmalıdır.

Çocuklara örnek olunarak herkesin hiddet duyduğu, kızdığı ama bunu şiddete dönüştürmediği kontrol çabasının gerektiği öğretilmelidir.

Aile içinde erteleme ya da yok sayma yerine çatışmaların çözümü hedeflenmeli, yapıcı, onarıcı ve anlayışlı tutumlar geliştirilmelidir. Araştırmalar aile içinde şiddete tanık olan veya hedef olan çocuk ve gençlerin yetişkin dönemde şiddete eğilimli olduklarını göstermektedir.

Özellikle “ Evlilik Yorgunluğu” dikkate alınmalı ve “Nitelikli Beraberlik” açısından gerektiğinde 

profesyonel destek alınmalıdır. Her birey ve her çocuk şefkatli bir aileye ihtiyaç duyar. Şiddet şefkatin, sevginin, güven ve huzurun engelleyicisidir.

Çok önemli noktalardan birisi de engelli bireylere yönelik şiddetin durdurulması, koruma tedbirlerinin alınması ve yerel ulusal programların oluşturulmasıdır.

Toplumda bireylerin empati yapabilme ve iletişim yöntemleri konusunda bilinçlendirilmeleri önemsenmelidir.

Şiddetin insana ait bir erdem olmadığı, bilinci olmayan hayvanların bile acıkma ya da savunma olmadıkça şiddet göstermedikleri bilinmelidir.

Hiddetini, kontrol etmekte zorlandığını hisseden insanların psikolojik ve tıbbi destek alarak kontrol geliştirebilecekleri akılda tutulmalıdır.

İnsani değerler ve cinsiyetçi dil kullanılmaması konusunda eğitime ilköğretim kitaplarından başlanarak özen gösterilmelidir.

Bu arada bireysel olarak Profesyonel Destek, Terapi, Eğitim, Seans, Staj, Süper vizyon, Kurumsal Eğitim, Seminer, Canlı Yayın, Tv Program vb konularda İletişim için bana yazabilirsiniz.

Who this course is for:

  • Şiddet ve Öfke kontrolsüzlüğü yaşayanlarla Çatışma hem de baş etme Yöntemlerini Öğrenmek hem de Uygulamak isteyen herkes
  • Bireysel Profesyonel Destek, Eğitim, Seans, Staj, Süper vizyon, Kurumsal Eğitim, Seminer, Canlı Yayın, Tv Program vb konularda İletişim için mesaj atabilirsiniz
  • Psikolojik Destek, Eğitim, Seans, Staj, Süper vizyon, Kurumsal Eğitim, Seminer, Canlı Yayın, Tv Program vb konularda İletişim için mesaj atabilirsiniz